Kontakt

 

Biuro:
BRASSCO HVAC B.V. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Sieradzka 16
98-300 Wieluń

Tel 43 843 49 73
Sekretariat  43 843 49 73 wew.10
Księgowość  43 843 49 73 wew.11
Realizacja inwestycji 43 843 49 73 wew.13

www.brassco.pl
kontakt@brassco-hvac.pl


Siedziba firmy:

BRASSCO HVAC B.V. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Ul. Konstruktorska 12a
02-673 Warszawa
NIP 8322076036

 NIP: 8322076036, REGON: 361009458
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000548317, Kapitał zakładowy: 100.000,-pln